Hızla globalleşen dünya’ da yerini almaya çalışan ülkemiz için, bu süreçte yerini alması, değişim ve gelişime uyum sağlaması için hukukun temel unsur olduğu bilincinde olan,

Uyuşmazlıkların analizi ve çözümünde kalıplara sıkışmışlığın ve dar çerçeveden bakışın yerini, paradigmaları yıkan, geniş vizyon ve çerçevede pratik ve süratli çözümlerin alması gerektiğine inanan ve tatbik eden,

Vekil-müvekkil ilişkisinde temel prensibin, ticari ve özel hayata ilişkin her türlü bilginin (sırrın) mahremiyetine ve özenle muhafaza edilmesine inanan ve tatbik eden,

Eryilmaz Hukuk Ofisi, Av. Ömer Eryilmaz ve Av. N. Hayati İnanç tarafından 2003 yılında kurulmuş olup, altı yıldan bu yana, şirketlerin hukuki danışmanlıkları ile vekillik görevlerini, inandığı ilkeler ve meslek kuralları çerçevesinde sürdürmektedir.